Duo Avonden 'Zorg voor Zorg' op 23 en 30 maart 2017

Het Reuma Revalidatie Centrum, De Zellingen, de stichting Humanitas en het IJsselland Ziekenhuis organiseren voor de derde keer de zogenoemde Duo Avonden op donderdag 23 maart en 30 maart 2017.

Deze geaccrediteerde bijscholingsavonden zijn bij uitstek geschikt wanneer je werkzaam bent in de thuiszorg, het verzorgingshuis, het verpleeghuis of in een ziekenhuis. De avonden zijn gericht op het uitbreiden van je kennis naar huidige inzichten en ontwikkelingen.

Wat zijn de Duo Avonden?

De huidige zorg vraagt steeds meer om professionalisering van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Om dit te kunnen bereiken is een sterk netwerk tussen verschillende zorginstanties, ziekenhuizen en professionals van evident belang om een goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden. De Duo Avonden zijn het resultaat van dit sterke netwerk.

Thema's: CVA en Palliatieve zorg

Dit jaar zijn de Duo Avonden gericht op de bespreking van enerzijds het ziektebeeld CVA en anderzijds de palliatieve zorg in het algemeen en bij de ziekte van Parkinson in het bijzonder.
Twee onderwerpen die aangrijpende gevolgen hebben op het leven van iemand en diens omgeving. Mede hierdoor moeten zorgprofessionals optimale zorg kunnen bieden die afgestemd is op de individuele behoeften en mogelijkheden.

Hoe zien de avonden eruit?

Gedurende beide avonden komen zorgprofessionals van verschillende disciplines en zorginstellingen aan het woord. Daarnaast delen mantelzorgers hun verhaal als ervaringsdeskundigen.
Tijdens de avonden is er ook gelegenheid een informatiemarkt met stands te bezoeken.
De avond wordt afgesloten met een panel discussie.

Locatie

De DuoAvonden vinden plaats in het IJsselland Ziekenhuis, in de Eudokiazaal, route 98.

Het programma

CVA  op 23 maart

16.30     Ontvangst en gelegenheid bezoek informatiemarkt
17.00     Opening door Ingrid Keusters, manager Zorg IJsselland Ziekenhuis
17.05     Leven met  CVA;  door Annemieke Corveleijn, ervaringsdeskundige
17.35     Op weg naar Evenwicht in de zorg. Een model voor afstemming tussen familiale en professionele logica; door dr. Deidre Beneken genaamd Kolmer, opvoedingsfilosoof en werkzaam als lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool
18.00     Buffet en gelegenheid bezoek informatiemarkt
18.45     Een beroerte en wat nu?;  door drs. Carola van Dijk-Koot, revalidatiearts Rijndam Revalidatie
19.15     Ervaringsdeskundigheid van behandeling tot ontmoeting;  door drs. Mia Verschaeve, manager Afasiecentrum Rotterdam, dagbehandeling en Dagactiviteiten De Zellingen
19.45     Oefenapp beroerte, zelf aan de slag met oefenen!;  door Sabine Verkaik,  fysiotherapeut IJsselland Ziekenhuis
20.15     Panel discussie
20.45     Afsluiting en gelegenheid bezoek informatiemarkt
21.00     Einde

Palliatieve zorg  op 30 maart

16.30     Ontvangst en gelegenheid bezoek informatiemarkt
17.00     Opening door Ingrid Keusters, manager Zorg IJsselland Ziekenhuis
17.05     Leven met Parkinson;  door Tanja Masson-Zwaan, ervaringsdeskundige
17.35     Het laatste stadium van de ziekte Parkinson; door drs. Leny van Essen-van Waaij, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg.
18.00     Buffet en gelegenheid bezoek informatiemarkt
18.45     Op weg naar Evenwicht in de zorg. Een model voor afstemming tussen familiale en professionele logica; door dr. Deidre Beneken genaamd Kolmer, opvoedingsfilosoof en werkzaam als lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool
19.15     Parkinson; door drs. Jaap Heerema, neuroloog IJsselland Ziekenhuis
19.45      Impact van Parkinson; door Lillanne van Nieuwenhuizen, Parkinson verpleegkundige IJsselland Ziekenhuis
20.15     Panel discussie
20.45
     Afsluiting en gelegenheid bezoek informatiemarkt
21.00     Einde

Geïnteresseerd?

Dan kun je je opgeven via de antwoordkaart aan de uitnodiging.
De antwoordkaart kun je ook hier downloaden, printen en volledig ingevuld (zonder postzegel) in een envelop retourneren aan:
   IJsselland Ziekenhuis
   Werkgroep Duo Avonden, t.a.v. mw. I. Keusters
   Antwoordnummer 75
   2900 VB Capelle aan den IJssel

Werkgroep Duo Avonden

De Werkgroep Duo Avonden bestaat uit: 

IJsselland Ziekenhuis:
I. Keusters, manager zorg; T. Kauwenbergh, verpleegkundig specialist i/o; E. Gorissen, CVA verpleegkundige.
Reuma Revalidatie Centrum:
L. Ypema, geriatrie verpleegkundige.
De Zellingen:

J. Langbroek, zorgbemiddelaar; E. Lindeijer, wondverpleegkundige thuiszorg.
Stichting Humanitas:

B. Bambach, junior wijkverpleegkundige; L. van de Wijngaard, verpleegkundige thuiszorg; D. van der Meer; wijkverpleegkundige.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.