Prikken bij kleine kinderen

Wist u …   dat de afnamelaboratoria van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, in Rotterdam Nesselande en in Krimpen a/d IJssel alledrie een hele leuke kinderprikplaats hebben?

Speciale kinderplaats

Speciaal voor kinderen is er een plekje ingericht waar ze zich wat meer op hun gemak voelen. Ze worden afgeleid door de dieren en kleuren om zich heen!

Speciale zalf of pleister

Voor kleine kinderen bestaat de mogelijkheid om met een speciale zalf of pleister (EMLA) de plaats waar geprikt zal worden, licht te verdoven. Deze zalf of pleister moet echter minstens een half uur voor het prikken worden aangebracht.
Bespreek deze mogelijkheid met uw arts.

Minder huilende baby's

Bloedafname bij baby’s kan vervelend zijn voor zowel de kleine als voor de ouders. Op de kinder- en verlosafdeling van ons ziekenhuis werken we al enige tijd met een zogenaamd troostbeleid. Dit betekent dat baby’s jonger dan drie maanden een beetje suikerwater krijgen tijdens het prikken. Het is wetenschappelijk bewezen dat baby’s de pijn dan minder ervaren. 

Dit troostbeleid wordt ook in de afnamelaboratoria in de buitenpoliklinieken van het IJsselland Ziekenhuis toegepast. Als uw baby daar geprikt moet worden, kunt u als ouder zelf uw baby troosten met de sucrose. Uw kindje zal de bloedafname dan minder vervelend vinden.

Het troostbeleid past in ons kwaliteitskeurmerk Baby Friendly Hospital.