Glucose tolerantie test (GTT)

Uw behandelend arts heeft voor u een GTT aangevraagd en een afspraak gemaakt.

Een GTT is een glucose tolerantietest ofwel glucose belastingtest. De test wordt gedaan om te bekijken of een goede opname van glucose (suiker) in uw bloed plaatsvindt.

Voor aanvang van deze test moet u nuchter zijn.

 Dit betekent dat u:

  • vanaf 24.00 uur de avond voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken; ook kauwgom gebruiken mag niet;
  • wel uw medicijnen gewoon (met water) mag blijven innemen;
  • wel wat water mag drinken.

Wij verzoeken u 's morgens op de afgesproken datum en tijd voor het onderzoek aanwezig te zijn.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: