Apotheek Service Punt (ASP)

In het ziekenhuis werken we met een Apotheek Service Punt (ASP) vanuit de ziekenhuisapotheek. Bij dit servicepunt werken apothekersassistenten die de controle doen op uw medicatiegebruik bij geplande of spoed-opname, tijdens uw verblijf en bij ontslag uit het ziekenhuis. Tevens verzorgen zij de overdracht van uw medicatiegebruik naar uw thuisapotheek of zorginstelling.

Controle van uw medicijnen bij opname

Voor uw opname in het ziekenhuis heeft u al een gesprek met de anesthesioloog en een apothekersassistent gehad. Dat gebeurt ruim van tevoren tijdens het preoperatief spreekuur op de polikliniek anesthesiologie of eventueel telefonisch.

Tijdens dit preoperatief spreekuur inventariseert een apothekersassistent de medicijnen die u gebruikt (inclusief zelfzorgmiddelen bijvoorbeeld paracetamol). De medicijnen worden in uw patiëntendossier ingevoerd. Het is belangrijk de medicatie goed door te nemen; dat vergroot namelijk de veiligheid. Wij vragen goed door, want zo weten we of er niets ontbreekt of teveel wordt ingenomen, tenzij de arts anders bepaalt.

Daarna heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze heeft zo duidelijk in beeld welke medicijnen u op dat moment gebruikt. Hij/zij kan nu bepalen welke medicijnen er eventueel voor de operatie (tijdelijk) gestopt moeten worden.

Als er langer dan 14 dagen tussen het gesprek met de apothekersassistent en de opname in het ziekenhuis zit, wordt u een dag voor de opname gebeld om te vragen of er nog iets is gewijzigd in uw medicatiegebruik. Als u wordt opgenomen binnen 14 dagen na het gesprek met de apothekersassistent en er is nog iets gewijzigd, kunt u de wijziging doorgeven aan de verpleegkundige op de betreffende afdeling.

Bij spoedopname in het ziekenhuis kan een apothekersassistent van het Apotheek Service Punt (ASP) langskomen om uw huidige medicatie door te nemen. Zij inventariseert op dat moment uw huidige medicijngebruik en bijzonderheden zoals overgevoeligheden en allergieën.

Soms wordt in het ziekenhuis een ander merk medicijn gebruikt dan u voor de ziekenhuisopname gewend was. Dit medicijn bestaat wel uit dezelfde werkzame bestanddelen als uw eigen medicijn. Bij het ASP bespreken we duidelijk met u wanneer we u een vervangend medicijn geven. Een vervangend medicijn dat hetzelfde doet, maar dat er misschien anders uitziet.

Uitleg medicatie bij ontslag

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u een nieuw medicatieoverzicht. Een apothekersassistent van het Apotheek Service Punt (ASP) zal met u bespreken wat de wijzigingen zijn, en de gestopte en/of nieuw gestarte medicatie toelichten. Als er een nieuw medicijn wordt voorgeschreven door de arts dan kunt u dit, indien gewenst, ophalen bij de Regio apotheek in de centrale hal op de begane grond of bij uw thuisapotheek.

Medicatieoverdracht

Verder zorgen de apothekersassistenten van het Apotheek Service Punt (ASP) voor een goede medicatieoverdracht tussen de 1e en 2e lijnszorg. Dit betekent dat uw Actuele Medicatie Overzicht (AMO) veilig digitaal wordt verstuurd naar de Regio apotheek of naar uw thuisapotheek na het ontslaggesprek. Hiermee worden uw actuele medicatiegegevens op de juiste manier overgedragen.