Apotheek Service Punt (ASP)

Voor veel mensen wordt medicatie regelmatig aangepast door verschillende zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis.

Zo kan een wijziging bijvoorbeeld plaatsvinden tussen het moment van het laatste gesprek in het ziekenhuis en het moment dat u echt in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het Apotheek Service Punt controleert dit. 

Controle van uw medicijnen op moment van opname door ASP

Voor uw opname in het ziekenhuis heeft u al een gesprek met de anesthesioloog en een apothekersassistent gehad. Dat gebeurt tijdens het preoperatief spreekuur op polikliniek anesthesiologie.

Vaak bezoekt u dit spreekuur al een tijd voor uw ziekenhuisopname. Tijdens dit preoperatief spreekuur inventariseert een apothekersassistent de medicijnen die u gebruikt (inclusief bijvoorbeeld paracetamol). De medicijnen worden in het ziekenhuissysteem ingevoerd.

Daarna heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze heeft zo duidelijk in beeld welke medicijnen u op dat moment gebruikt. Hij kan nu bepalen welke medicijnen eventueel voor de operatie (tijdelijk) gestopt moeten worden.

Op de dag dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen heeft het Apotheek Service Punt uw medicatielijst opnieuw doorgenomen. De apothekersassistent bespreekt de medicatie op dat moment nog eens met u of belt u de dag voor uw opname.

 

Al uw medicijnen in beeld

Het is belangrijk de gebruikte medicatie door te nemen. Dat vergroot de veiligheid. Wij vragen goed door, want zo weten we dat niets ontbreekt of teveel wordt ingenomen - tenzij de arts anders bepaalt.

Soms wordt in het ziekenhuis een ander merk medicijn gebruikt dan u voor de ziekenhuisopname gewend was. Dit medicijn bestaat wel uit dezelfde werkzame bestanddelen als uw eigen medicijn. Bij het ASP bespreken we duidelijk met u wanneer we u een vervangend medicijn geven. Een vervangend medicijn dat hetzelfde doet, maar dat er misschien anders uitziet.

Balie Apotheek Service Punt in de hal

Het loket van het Apotheek Service Punt is te vinden bij de balie Planning in de centrale hal van het ziekenhuis. Het routenummer is 79.

Ook medicijncheck bij een spoedopname

Het ASP is er ook voor patiënten die via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden opgenomen. De apothekersassistent komt met de laptop naar de Spoedeisende Hulp of naar de verpleegafdeling om uw medicatie met u of met uw familie door te nemen.