Afdeling cardiologie

Cardiologie beschikt over een verpleegafdeling met 28 bedden met uitgebreide telemetrische ritme observatie.

Daarnaast zijn er op de CCU (hartbewaking) 8 bewaakte bedden voor acuut zieke patiënten met een hartkwaal.

verpleegafdeling cardiologie

Een aantal behandelingen, zoals Electrocardioversie voor de behandeling van ritmestoornissen en TEE's (slokdarm echografie) vindt plaats via dagbehandeling op A2.

Eerste Hart Hulp

De afdeling Eerste Hart Hulp beschikt over 5 bedden en is bedoeld voor kortdurende observatie (1 - 2 dagen) van:

  • patiënten verdacht van pijn op de borst ten gevolge van afwijkingen aan de kransslagaderen;
  • patiënten met acute ritmestoornissen van het hart waaronder onverklaarbare duizeligheid of bewusteloosheid (collaberen);
  • patiënten met onverklaarbare kortademigheid.

Nazorg

Op afdeling Cardiologie begeleidt de praktijkmedewerkster patiënten tijdens de ontslagprocedure. In bepaalde gevallen neemt zij met een patient contact op wanneer deze weer thuis is. Ze informeert dan of er nog vragen of onduidelijkheden zijn. Hierbij wordt ook gecontroleerd of de medicatie correct wordt voortgezet.