Afdeling cardiologie

Cardiologie beschikt over een verpleegafdeling met 18 bedden met telemetrische ritme observatie.

Daarnaast zijn er op de Hartbewaking (CCU) en Eerste Hart Hulp 11 bewaakte bedden voor acuut zieke patiënten.

Een aantal behandelingen, zoals elektrocardioversie voor de behandeling van ritmestoornissen en diagnostische onderzoeken als slokdarmechografie en CT-scan van het hart, vindt plaats via dagbehandeling.

Eerste Hart Hulp

De afdeling Eerste Hart Hulp is bedoeld voor kortdurende observatie (1 - 2 dagen) van:

  • patiënten verdacht van pijn op de borst ten gevolge van afwijkingen aan de kransslagaderen;
  • patiënten met acute ritmestoornissen van het hart waaronder onverklaarbare duizeligheid of bewusteloosheid (collaberen);
  • patiënten met onverklaarbare kortademigheid.

Verpleegkundig specialisten

Op de afdeling Cardiologie zijn 4 verpleegkundig specialisten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom de medische zorg van de patiënt. Dit gebeurt onder supervisie van de dienstdoende cardioloog. De verpleegkundig specialist heeft een gespecialiseerde Master opleiding gevolgd en is hiermee bevoegd tot het opstellen van een medisch behandelplan, het verrichten van medische handelingen èn het uitschrijven van medicatie.
De verpleegkundig specialist loopt dagelijks visite op de afdeling en is dan ook uw eerste aanspreekpunt voor medisch inhoudelijke vragen. Door de begeleiding van verpleegkundig specialist in het zorgproces wordt u goed geïnformeerd over uw onderzoek of behandeling.