Onderzoeksafdeling

Op onze onderzoeksafdeling wordt onderzoek gedaan op het gebied van hart en bloedvaten. 

Zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om mee te werken aan eventueel nog betere behandelmethodes voor patiënten in de toekomst.

Het onderzoeksteam bestaat uit 4 cardiologen, een onderzoekscoördinator en een verpleegkundige die zich met onderzoek bezighoudt. Dit team begeleidt patiënten tijdens het onderzoekstraject.

Werkwijze

Bij internationaal wetenschappelijk onderzoek worden vaak twee bestaande behandelmethodes met elkaar vergeleken. Het kan ook zijn dat een nieuw medicijn (een medicijn dat nog niet is geregistreerd) qua werkzaamheid en veiligheid wordt vergeleken met een medicijn dat tot dan toe als standaard therapie wordt gegeven.

Patiënten nemen vrijwillig deel aan diverse studies. Denk hierbij aan onderzoek bij hartfalen, infarct, hoge bloeddruk, onregelmatig hartritme etc.