Research

De afdeling Research werkt mee aan nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart en bloedvaten. 

Zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek wordt meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek om bij te dragen aan de ontwikkeling van nog betere behandelmethodes voor patiënten in de toekomst.

Het team dat zich met onderzoek bezighoudt bestaat uit de groep cardiologen, een onderzoekscoördinator en een research verpleegkundige. De deelnemende patiënten worden door de onderzoekscoördinator of de verpleegkundige intensief begeleid tijdens het gehele onderzoekstraject. Dit gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de hoofd- en sub onderzoekers.

 

Werkwijze

Bij nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek worden vaak twee bestaande behandelmethodes met elkaar vergeleken. Het kan ook zijn dat een nieuw medicijn (een medicijn dat nog niet is geregistreerd) qua werkzaamheid en veiligheid wordt vergeleken met een medicijn dat tot dan toe als standaard therapie wordt gegeven.

Patiënten nemen vrijwillig deel aan diverse studies. Denk hierbij aan onderzoek bij hartfalen, infarct, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, onregelmatig hartritme etc.