Atriumfibrilleren (AF) polikliniek

Atriumfibrilleren of boezemfibrilleren is een van de meest voorkomende hartritmestoornis in de Westerse wereld. Het aantal patiënten groeit.

De Atriumfibrilleren (AF) polikliniek optimaliseert de zorg, begeleiding en behandeling van deze patiënten.
Na de verwijzing door de huisarts kan een patiënt snel terecht. Een patiënt hoeft maar één keer naar het ziekenhuis te komen en doorloopt een aantal onderzoeken achter elkaar.
Aan het eind van het traject bespreekt de cardioloog de uitslagen met de patiënt en geeft een brief mee voor de huisarts. 

Wat is atriumfibrilleren?

Het aantal mensen met atrium- of boezemfibrilleren neemt toe bij het stijgen van de leeftijd. Het gaat dus hand in hand met de vergrijzing in Nederland.

Atriumfibrilleren is een complexe en chronische aandoening. Meer dan 80% van de mensen met atriumfibrilleren heeft een te hoge bloeddruk, 30% lijdt ook aan hartfalen en bijna 20% heeft diabetes. Daarbij komt dat patiënten met atriumfibrilleren een verhoogde kans op een CVA (beroerte) hebben.

De helft van de patiënten met een aanval van atriumfibrilleren wordt opgenomen in het ziekenhuis. Maar dat is lang niet altijd nodig.

Wat is een atriumfibrilleren (AF) polikliniek?

Tijdens een afspraak op de AF polikliniek, vinden alle nodige onderzoeken achter elkaar plaats en wordt via telemetrie het hartritme kort gevolgd. Diagnose en behandelplan worden snel en effectief opgesteld.
Het betekent wel dat de patiënt één dagdeel in het ziekenhuis is om deze afspraken te doorlopen.

De onderzoeken op de AF poli

Wanneer de patiënt op de polikliniek komt, vindt een intake gesprek plaats met de verpleegkundig specialist. Hier wordt ook een lichamelijk onderzoek gedaan.
Daarna worden een hartfilmpje en eventueel een hart/longfoto gemaakt en volgen verschillende onderzoeken zoals een echografisch onderzoek van het hart en eventueel een inspanningstest.

Na afloop bespreekt de verpleegkundig specialist de uitslagen met de patiënt. Wij zenden een brief met de uitslagen aan de huisarts. Wanneer de patiënt terug moet komen voor een andere afspraak of een behandeling, dan plannen we dit meteen in. 

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: