Hartfalenpolikliniek

Bij patiënten met de diagnose hartfalen treden in het dagelijks leven allerlei nare lichamelijke gevolgen op, die samenhangen met de (sterk) verminderde pompfunctie van het hart.

Voor deze groep patiënten hebben wij een gedegen beleid ontwikkeld waarbij gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen begeleiding en ondersteuning geven en patiënten leren omgaan met hun lichamelijke beperkingen.

Het spreekuur

Tijdens het speciale spreekuur van de hartfalenverpleegkundigen wordt de lichamelijke conditie van patiënten gecontroleerd. Daarnaast krijgen patiënten informatie en instructie met betrekking tot medicijngebruik, leefregels, dieet en gewichtscontrole. Tot slot leren zij klachten herkennen en hoe te handelen bij toename van de klachten.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: