Hartfalenpolikliniek

Bij patiënten met de diagnose hartfalen treden in het dagelijks leven allerlei nare lichamelijke gevolgen op, die samenhangen met de (sterk) verminderde pompfunctie van het hart.

Voor deze groep patiënten hebben wij een gedegen beleid ontwikkeld waarbij gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen begeleiding en ondersteuning geven en patiënten leren omgaan met hun lichamelijke beperkingen.

Het spreekuur

Tijdens het speciale spreekuur van de hartfalenverpleegkundigen wordt de lichamelijke conditie van patiënten gecontroleerd. Daarnaast krijgen patiënten informatie en instructie met betrekking tot medicijngebruik, leefregels, dieet en gewichtscontrole. Zij worden begeleid bij het herkennen van klachten en hoe te handelen bij toename van deze klachten.

Telemonitoring

Najaar 2019 is de Hartfalen poli gestart met telemonitoring.
Telemonitoring is het begeleiden van patiënten op afstand. De patiënten die hier voor in aanmerking komen worden benaderd door de hartfalenverpleegkundigen.
Wanneer de patiënt wil deelnemen, installeert Phillips de meetapparatuur bij de patiënt thuis.

De patiënt meet dagelijks de bloeddruk, de pols en het gewicht. Deze waarden worden vervolgens automatisch geüpload in een app en doorgestuurd naar de Hartfalen poli. Op deze manier kunnen de hartfalenverpleegkundigen de gezondheidstoestand van de patiënt volgen. Zo hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te komen en worden veranderingen in de gezondheidstoestand eerder ondervangen.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: