Keurmerk Vaatzorg

Het IJsselland Ziekenhuis heeft het Keurmerk Vaatzorg.
Dit betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg vanuit patiëntenperspectief.

Het kwaliteitskeurmerk is een initiatief van Harteraad, een patiëntenorganisatie voor mensen met hart- en vaataandoeningen.

Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Met het Vaatkeurmerk wil Harteraad de kwaliteit van behandeling van zorg verbeteren en patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars informeren over de kwaliteit van de in ziekenhuizen geboden vaatzorg.

Op de website van Harteraad kunt u zien welke ziekenhuizen het keurmerk hebben, welke vaatbehandelingen zij uitvoeren en hoe vaak en wat de kwaliteit van de vaatbehandelingen in de verschillende ziekenhuizen is.
Patiënten kunnen zo beter beslissen waar zij geholpen willen worden.