Zorg bij dikke darmkanker

Maag-, Darm- en Leverziekten is HET speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis. Patiënten komen van ver buiten deze regio voor de maag-, darm- en leverzorg van de MDL-artsen, chirurgen en oncologen naar het IJsselland.

Wanneer de zorg in een ziekenhuis aan bepaalde eisen voldoet kan hieraan een keurmerk worden toegekend.

Het "groene ‘v’tje" wordt door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) toegekend aan ziekenhuizen die de zorg rondom mensen met dikke darmkanker goed hebben georganiseerd.
Kankerzorg is complex en hoe beter de organisatie, hoe beter de zorg.

Voorwaarden voor het keurmerk

De toekenning van het keurmerk betekent dat het IJsselland Ziekenhuis voldoet aan een aantal voorwaarden zoals:

  • Het ziekenhuis heeft artsen en verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in kankerzorg.
  • Zorgverleners en afdelingen in het ziekenhuis werken samen, niet alleen met elkaar maar ook met bijvoorbeeld huisarts en thuiszorg.
  • De patiënt krijgt de juiste informatie op het juiste moment.
  • Zorgverleners hebben aandacht voor de mens achter de patiënt; patiënten en hun naasten worden verwezen naar maatschappelijke of psychische hulp als dat nodig is of als zij dat willen.

U vindt meer informatie over de patiëntenwijzer darmkanker op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK.