Algemene informatie bij buikwandbreuken

Pijnmedicatie

Voorafgaand aan de ingreep krijgt u een afspraak bij de polikliniek anesthesiologie. De anesthesioloog zal u zakjes met pijnmedicatie meegeven voor de eerste drie dagen. U start al met het nemen van pijnmedicatie op de dag van de ingreep.

Mogelijke complicaties (algemeen)

 • Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals:
  ·       Een nabloeding;
  ·       Een wondinfectie;
  ·       Trombose;
  ·       Een longontsteking.
  ·       Bij een wondinfectie of als de wond niet goed geneest, kan uiteindelijk opnieuw een breuk ontstaan. Soms is het noodzakelijk om daarbij een ingebrachte mat te verwijderen.  

 • Bij een operatie aan een littekenbreuk kunnen zich daarnaast nog de volgende complicaties voordoen:
  ·       Door de grootte van de ingreep en het gebruik van kunststof materialen is er een verhoogd risico dat de wond niet goed geneest. Dat kan aanleiding geven tot een wondinfectie of tot het ontstaan van een nieuwe (recidief) littekenbreuk.
  ·       Na de operatie kunnen tijdelijk ademhalingsproblemen ontstaan. Dit komt omdat er, door het sluiten van de breuk, voor een normale buikademhaling minder ruimte is dan voorheen.

Weer thuis: een aantal leefregels  


Algemene leefregels

Wanneer u goed hersteld bent, kunt u naar huis.

 • Een verpleegkundige belt uw familie of kennissen, om hen te laten weten hoe het met u gaat en om uw vertrektijd door te geven. Zij kunnen u daarna op de dagverpleging ophalen.
 • Voordat u naar huis gaat, krijgt u instructies over uw voeding, wondver­zorging, pijnstilling en uw controleafspraak op de polikliniek.
 • Na thuiskomst is het belangrijk dat iemand u verzorgt. Ook kan het prettig of nodig zijn dat iemand medicijnen en/of verband voor u haalt bij de apotheek.
 • Wij adviseren u om de eerste 24 uur thuis te blijven, te rusten en geen alcohol te gebruiken.
 • Werkzaamheden en dergelijke kunnen na een operatie voor een buikwandbreuk hervat worden op geleide van de pijnklachten.  

Wondzorg

 • Uw wond wordt (meestal) behandeld met een pleister, omdat de wond nog wondvocht kan lekken.
 • De hechtingen worden ca. 10 dagen na de operatie verwijderd. U krijgt daarvoor een afspraak mee bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • U mag douchen. Heeft u nog een pleister op de wond, verwijder deze dan voordat u gaat douchen. Er mag gewoon water en zeep op de wond komen.
 • Ga niet in bad zolang uw wond nog niet volledig genezen is. Dit kan uw wond namelijk ‘week’ maken.
 • Is de wond droog (komt er geen vocht meer uit) dan hoeft er niets meer op de wond, ook al zitten de hechtingen er nog in.
 • Het is mogelijk dat er een wonddrain aangebracht is die pas op de polikliniek verwijderd zal worden. De verzorging van deze wonddrain wordt tijdens opname afgesproken.  

U moet contact opnemen als:

 • De omgeving rond de wond rood is;
 • De wond meer pijn gaat doen;
 • Geur en/of wondvocht toeneemt;
 • U koorts heeft (hoger dan 38.5);
 • U zich zorgen maakt.    

Heeft u nog vragen?

Voorafgaand aan uw operatie (tijdens kantooruren):

Voor patiënten van het IJsselland Ziekenhuis geldt:
Bel polikliniek chirurgie: 010 - 258 59 10  

Voor patiënten van de Havenpolikliniek geldt:
Bel polikliniek chirurgie:  010 - 404 34 30  

Als u na uw operatie weer thuis bent:

Tot uw eerste controle op de polikliniek (indien u opgenomen bent geweest):
Afdeling B2 chirurgie: 
Unit links        010 - 258 54 35                                    
Unit midden    010 - 258 54 34                                    
Unit rechts      010 - 258 54 32

De verpleegafdeling is 24 uur per dag bereikbaar.  

Na uw eerste controle op de polikliniek:

Tijdens kantooruren:

Voor patiënten van het IJsselland Ziekenhuis geldt:
Bel polikliniek chirurgie: 010 - 258 59 10  

Voor patiënten van de Havenpolikliniek geldt:
Bel polikliniek chirurgie:  010 - 404 34 30  

’s Avonds en in het weekend: Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis: tel. 010 - 258 50 00, vraag naar de arts-assistent chirurgie.