Navelbreuk

Een navelbreuk is een zwakke plek in de buikwand, waardoor vetweefsel en soms ook darmen door de navel naar buiten stulpen. De navel ziet er daardoor uit als een bult. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een aangeboren navelbreuk en de navelbreuk die op latere leeftijd ontstaat.

Aangeboren navelbreuk

Bij de aangeboren navelbreuk treedt meestal spontaan herstel op binnen de eerste drie levensjaren. Er is dan ook geen sprake van een ernstige aandoening.   Hoe kan deze breuk behandeld worden? Als na drie jaar nog geen spontaan herstel is opgetreden, kan via een operatie de breukpoort worden gesloten. Deze ingreep gebeurt in dagbehandeling.  

Navelbreuk op latere leeftijd (vanaf ca. 12 jaar)

Deze breuk ontstaat door een verhoogde druk in de buikholte, al dan niet gepaard met een zwakke plek in de buikwand. Dit kan zijn door zwangerschappen, vetzucht, zwaar lichamelijk werk, enz. Omdat de navel de dunste laag is van de buikwand kan daar onder deze omstandigheden een breuk ontstaan. De inhoud van de navelbreuk bestaat meestal uit vetweefsel, maar kan bij grotere breuken ook uit een deel van de darmen bestaan.   Een navelbreuk hoeft geen klachten te geven. Als er beklemming optreedt, is dat wel pijnlijk. Bestaat de inhoud uit vetweefsel, dan is dit niet (levens)bedreigend. Dit is wel het geval als er darm in de breuk bekneld raakt.  

Hoe kan deze breuk behandeld worden?

Bij herhaaldelijke pijnklachten of steeds terugkerende beklemming is opereren aan te bevelen.

  • Een kleine breuk wordt operatief behandeld door het sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren.
  • Als de breuk wat groter is, wordt de buikwand tijdens de operatie verstevigd met kunststofmateriaal (mat). Er kan dan een meerdaagse opname nodig zijn.