Stomabreuk

In bijna de helft van de patiënten met een stoma (colostoma, ileostoma, urostoma) treedt een stomabreuk op. Soms geeft dit helemaal geen klachten, maar regelmatig ondervindt de patiënt klachten van pijn en/of lekkages.

De operatie is in wezen niet anders dan bij een littekenbreuk, dat wil zeggen dat ook in dit geval een mat geplaatst zal moeten worden ten einde de recidiefkans te beperken. Er zijn verschillende technieken mogelijk, afhankelijk van de patiëntkarakteristieken. Voorbeelden zijn: Sugarbaker-techniek, keyhole techniek en laterale benadering.