Over het buikwandcentrum

Het buikwandcentrum is een samenwerkingsproject tussen de afdelingen chirurgie van het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum.  

De laatste jaren zijn nieuwe en betrouwbare operatietechnieken ontwikkeld, waarmee nu ook voorheen onbehandelbare gecompliceerde buikwandbreuken behandeld kunnen worden. Het nieuwe centrum biedt een combinatie van academische wetenschappelijke kennis en de korte lijnen van een algemeen ziekenhuis.  

Binnen het centrum worden de buikwandoperaties na een inmiddels geslaagde proefperiode van twee jaar in het IJsselland Ziekenhuis uitgevoerd door een uitgebreid gespecialiseerd team, bestaande uit zeven chirurgen, vijf onderzoekers, een physician assistant en een wondverpleegkundige onder leiding van professor Johan Lange, chirurg in het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis. In het centrum zal ook het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de buikwandchirurgie verder voortgezet worden. Ook verzorgt het centrum in samenwerking met de afdeling Anatomie van het Erasmus MC (o.l.v. professor Kleinrensink) cursussen op het gebied van de buikwandchirurgie en worden er chirurgen voor de buikwandchirurgie opgeleid.  

Naast de intensieve samenwerking op het buikwandgebied tussen het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis beschikt het centrum ook over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van experts, die zonodig bij de besluitvorming betrokken kunnen worden.  

Teamleden

Annelies Bijl, coӧrdinatrice, telefoon: 010-2585842, mail: abijl@ysl.nl
Steven Buijk, chirurg
Mirjam van Doorn, anesthesioloog
Lien van Eeghem, chirurg
Nelleke van Gils, physician assistant |
Eelco de Graaf, chirurg
Floris den Hartog, onderzoeker
Pascale Kim, wondverpleegkundige
Gert Jan Kleinrensink, hoogleraar anatomie, voorzitter Skillslab Erasmus MC
Johan Lange, chirurg, hoogleraar chirurgie Erasmus MC, voorzitter onderzoeksgroep R.E.P.A.I.R.
Anand Menon, chirurg
Machteld van Rooijen, onderzoeker
Oddeke van Ruler, chirurg
Gijs de Smet, onderzoeker
Dimitri Snijders, onderzoeker
Geert Tetteroo, chirurg
Annelies van der Weijde, polikliniek-assistente
Yagmur Yurtkap, onderzoeker    

Afspraken Buikwandcentrum  

Polikliniek heelkunde: telefoon: 010-2585910, keuze 1