Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden welke hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/ of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 4 - 14 7
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 14 -
Afspraak mammapoli 7 - - 11
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 17      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 18      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 18      
Galblaasverwijdering 60      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 61      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 79      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 51      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 24      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar