Longrevalidatie 'Voeding bij COPD'

Als onderdeel van het longrevalidatie programma is er eenmalig een voorlichtingsbijeenkomst over Voeding bij COPD. Deze groepsvoorlichting wordt verzorgd door de diëtist van het IJsselland Ziekenhuis.

Tijdens de bijeenkomst worden diverse belangrijke thema’s besproken rondom voeding bij COPD. Denk hierbij aan het voorkomen van ongewenst gewichtsverlies en overgewicht. Of bijvoorbeeld het belang van een eiwitrijk voedingspatroon. Patiënten die meedoen aan het longrevalidatie programma, en bij wie sprake is van ondervoeding, kunnen voor individuele begeleiding terecht bij de diëtist van het IJsselland. De longverpleegkundige en/of fysiotherapeut beoordeelt of daarvan sprake is.

Meer informatie

Voor meer informatie over voeding bij COPD kunt u terecht op de websites:

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: