Onderzoeken

Op deze pagina leggen we uit welke onderzoeken plaatsvinden.

Prenatale screening

In het eerste trimester zal er gesproken worden over prenatale screening. Indien gewenst krijg je uitleg over de screeningsmogelijkheden naar aangeboren afwijkingen, zoals het downsyndroom (combinatietest, NIPT, 20 weken echo).

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website Voor meer informatie verwijzen we je naar de website www.pns.nl  en de folder Informatie over screening op down- edwards- en patausyndroom.

Echoscopie

Termijnecho
Deze echo wordt gemaakt om te kijken hoelang je al zwanger bent en wanneer je bent uitgerekend. De echo wordt gedaan tussen de 10 en 12 weken.

20 weken echo
De 20 weken echo wordt ook wel Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij de 20 weken echo wordt gekeken of er bepaalde lichamelijke afwijkingen te zien zijn. De 20 weken echo geeft geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien.

Meer informatie krijg je van de verloskundige/ gynaecoloog en kun je nalezen in de folder van het RIVM: Informatie over de 20 weken echo.

Groeiecho
Naast de termijnecho en de 20 weken echo wordt in de zwangerschap vaak een groeiecho gemaakt. Hierbij wordt nauwkeurig gekeken naar de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en zo nodig de doorbloeding van de navelstreng.

Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)
Als je een verhoogd risico op afwijkingen hebt, er een vermoeden is op afwijkingen bij de baby of bij zwangerschapscomplicaties wordt er een nog uitgebreidere echo gedaan. Dit wordt gedaan door speciaal opgeleide echoscopisten in het Erasmus Medisch Centrum.

Bekijk de website van Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis voor meer informatie over de GUO.

Meer informatie over echoscopische onderzoeken krijg je van de verloskundige/gynaecoloog of kun je nalezen in de folder Echoscopie tijdens de zwangerschap.

Lichamelijk onderzoek

  • Meten van je bloeddruk
  • Vanaf de derde maand wordt geluisterd naar de hartslag van de baby
  • Controleren van de groei van de baarmoeder en de ligging van de baby via de buik

CTG (hartfilmpje)

Een CTG is een scan waarbij het kloppen van het hart van je kind en eventuele weeën op een scherm worden weergegeven.

Bloed- en urineonderzoek

Er wordt bloed of urine afgenomen voor aanvullende informatie over je conditie bij bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk.