De lactatiekundige

Borstvoeding geven lukt meestal vanzelf. In bijzondere omstandigheden, bij problemen of zorgen rondom de borstvoeding, kan een lactatiekundige worden ingeschakeld.

Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding geven. Zij is opgeleid om begeleiding te bieden in complexe situaties of bij problemen.

U kunt hierbij denken aan:

 • pijn bij het voeden
 • een borstontsteking
 • gebruik van medicatie
 • borstvoeding bij een zieke baby
 • een meerling
 • vroeggeboorte van uw baby
 • problemen met de groei van de baby

Lactatiekundige zorg

De lactatiekundige van het IJsselland Ziekenhuis biedt de volgende diensten:

 • informatieavond borstvoeding
 • consult in de zwangerschap
 • begeleiding na de bevalling tijdens het verblijf in het geboortecentrum
 • spreekuur polikliniek kindergeneeskunde
 • consult tijdens uw opname op een andere afdeling dan het geboortecentrum

Contact lactatiekundige

Het contact met de lactatiekundige vindt plaats:

 • Na verwijzing van uw gynaecoloog, verloskundige, kinderarts of overige zorgverleners binnen het IJsselland Ziekenhuis
 • Tijdens uw verblijf in het geboortecentrum

Kosten lactatiekundige zorg

Er zijn geen kosten verbonden aan de lactatiekundige zorg binnen het IJsselland Ziekenhuis.

Als uw baby en/of u niet meer onder de zorg van het ziekenhuis vallen, verwijzen we u graag naar www.nvlborstvoeding.nl voor een lactatiekundige bij u in de buurt. In veel gevallen wordt de zorg door een lactatiekundige door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De lactatiekundige moet hiervoor aangesloten zijn bij de NVL. Sommige zorgverzekeringen vergoeden alleen na een doorverwijzing van de huisarts, verloskundige of het consultatiebureau.