Goed voorbereid op zwangerschap, bevalling en kraamperiode

Goede voorlichting vóór de bevalling (prenataal) is belangrijk. Even belangrijk is het dat de voorlichting die de verloskundige thuis geeft en de voorlichting die de gynaecoloog in het ziekenhuis verzorgt, goed op elkaar aansluiten.

Daarom organiseren wij samen voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders over de laatste weken van de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.

Verloskundig Samenwerkingsverband

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een goed functionerend Verloskundig Samenwerkingverband (VSV). In dit VSV zijn alle verloskundige zorgverleners vertegenwoordigd: de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis, verloskundigen en huisartsen in het verzorgingsgebied, kinderartsen, klinisch (2e lijns) verloskundigen en Kraamzorg Rotterdam e.o.

Samen voorlichting aanbieden

Vanuit dit Verloskundig Samenwerkingsverband is gestart met het aanbieden van voorlichtingsavonden. Tijdens deze avond adviseren de verschillende verloskundige zorgverleners aanstaande ouders over het laatste stukje van de zwangerschap en geven goede informatie zodat er reële verwachtingen zijn over de bevalling en de kraamperiode.

Deze avond wordt georganiseerd door vier verloskundige praktijken: “Een goed begin", "Praktijk voor verloskunde en echoscopie”, "Prinscapelle" en “IJssel en Lek”, in samenwerking met de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis.

Sinds voorjaar 2012 kunnen alle zwangere vrouwen in de regio van het VSV aan deze informatieavonden deelnemen.

Update i.v.m. het coronavirus

In verband met het corona virus gaan de informatieavonden de komende maanden niet door. De informatieavond Zwangerschap, bevallen en kraamperiode wordt te zijner tijd op een andere manier hervat. Houdt u daarvoor de website in de gaten.

Via deze digitale voorlichtingsavond willen we u toch van informatie voorzien.

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: telefonisch  (010) 258 5137.