Goed voorbereid op zwangerschap, bevalling en kraamperiode

Goede voorlichting vóór de bevalling (prenataal) is belangrijk. Even belangrijk is het dat de voorlichting die de verloskundige thuis geeft en de voorlichting die de gynaecoloog in het ziekenhuis verzorgt, goed op elkaar aansluiten.

Daarom organiseren wij samen voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders over de laatste weken van de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.

Verloskundig Samenwerkingsverband

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een goed functionerend Verloskundig Samenwerkingverband (VSV). In dit VSV zijn alle verloskundige zorgverleners vertegenwoordigd: de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis, verloskundigen en huisartsen in het verzorgingsgebied, kinderartsen, klinisch (2e lijns) verloskundigen en Kraamzorg Rotterdam e.o.

Samen voorlichting aanbieden

Vanuit dit Verloskundig Samenwerkingsverband is gestart met het aanbieden van voorlichtingsavonden. Tijdens deze avond adviseren de verschillende verloskundige zorgverleners aanstaande ouders over het laatste stukje van de zwangerschap en geven goede informatie zodat er reële verwachtingen zijn over de bevalling en de kraamperiode.

Deze avond wordt georganiseerd door vier verloskundige praktijken: “Een goed begin", "Praktijk voor verloskunde en echoscopie”, "Prinscapelle" en “IJssel en Lek”, in samenwerking met de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis.

Sinds voorjaar 2012 kunnen alle zwangere vrouwen in de regio van het VSV aan deze informatieavonden deelnemen.

Aanmelden:

Als u een informatieavond zwangerschap, bevalling en kraamperiode wilt bijwonen, kunt u zich daarvoor aanmelden via afdeling Patiëntenvoorlichting, tel. (010) 258 5137 (ma-do 09.30-16.30 uur).

De informatieavonden vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 – ca. 21.00 uur en deelname is kosteloos.

Data 2019:

 • Dinsdag 5 februari 2019
 • Dinsdag 5 maart 2019
 • Dinsdag 9 april 2019
 • Dinsdag 7 mei 2019
 • Dinsdag 4 juni 2019
 • Dinsdag 9 juli 2019
 • Dinsdag 6 augustus 2019
 • Dinsdag 3 september 2019
 • Dinsdag 1 oktober 2019
 • Dinsdag 5 november 2019
 • Dinsdag 10 december 2019

Uw eigen verloskundige of gynaecoloog kan u verder informeren.

Informatie en inschrijven

Voor informatie en/of inschrijving kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: telefonisch  (010) 258 5137.

Inschrijven kan ook via het digitaal aanmeldformulier.

Inschrijven voor een (poliklinische) bevalling

U kunt zich rechtstreeks inschrijven voor een (poliklinische) bevalling in het IJsselland Ziekenhuis via het inschrijfformulier.