Goed voorbereid op zwangerschap, bevalling en kraamperiode

Goede voorlichting vóór de bevalling (prenataal) is belangrijk. Even belangrijk is het dat de voorlichting die de verloskundige thuis geeft en de voorlichting die de gynaecoloog in het ziekenhuis verzorgt, goed op elkaar aansluiten.

Daarom organiseren wij samen voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders over de laatste weken van de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.

Verloskundig Samenwerkingsverband

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een goed functionerend Verloskundig Samenwerkingverband (VSV). In dit VSV zijn alle verloskundige zorgverleners vertegenwoordigd: de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis, verloskundigen en huisartsen in het verzorgingsgebied, kinderartsen, klinisch (2e lijns) verloskundigen en Kraamzorg Rotterdam e.o.

Samen voorlichting aanbieden

Vanuit dit Verloskundig Samenwerkingsverband is gestart met het aanbieden van voorlichtingsavonden. Tijdens deze avond adviseren de verschillende verloskundige zorgverleners aanstaande ouders over het laatste stukje van de zwangerschap en geven goede informatie zodat er reële verwachtingen zijn over de bevalling en de kraamperiode.

Deze avond wordt georganiseerd door vier verloskundige praktijken: “Een goed begin", "Praktijk voor verloskunde en echoscopie”, "Prinscapelle" en “IJssel en Lek”, in samenwerking met de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis.

Sinds voorjaar 2012 kunnen alle zwangere vrouwen in de regio van het VSV aan deze informatieavonden deelnemen.

Data en aanmelden - update i.v.m. het coronavirus

De informatieavonden vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 – ca. 21.00 uur in de Eudokia-/IJssellandzaal (en op de verloskamers) en deelname is kosteloos. Houdt u er rekening mee dat de loopafstand naar de zalen wat verder weg is.

In verband met het corona virus zijn de informatieavonden van 31 maart en 12 mei vervallen.
U kunt zich op dit moment niet inschrijven voor één van de informatieavonden. Wij vragen u vanaf 2 juni de afdeling Patiëntenvoorlichting te bellen of te mailen. Zij kunnen u inschrijven voor de bijeenkomst in juni of later dit jaar. Of de bijeenkomst in juni doorgaat, hangt af van de maatregelen die op dat moment gelden.

Data 2020:

  • Dinsdag 9 juni 2020
  • Dinsdag 7 juli 2020
  • Dinsdag 4 augustus 2020
  • Dinsdag 1 september 2020
  • Dinsdag 6 oktober 2020
  • Dinsdag 3 november 2020
  • Dinsdag 1 december 2020

Informatie en inschrijven

Voor informatie en/of inschrijving kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: telefonisch  (010) 258 5137.

Inschrijven kan ook via het digitaal aanmeldformulier.

Inschrijven voor een (poliklinische) bevalling

U kunt zich rechtstreeks inschrijven voor een (poliklinische) bevalling in het IJsselland Ziekenhuis via het inschrijfformulier.