Bedding

De Bedding is een folder voor patiënten met informatie over de afdeling geestelijke verzorging.

In de folder is informatie over de geestelijk verzorgers te vinden en een inhoudelijke overdenking. De folder is op alle verpleegafdelingen aanwezig, u kunt de verpleegkundige om een exemplaar vragen.

Uitgave Bedding