De gynaecologen

Alle gynaecologen oefenen het vak in de volle breedte uit. Daarnaast hebben ze de zorg voor geopereerde en opgenomen patiënten op verpleegafdeling Gynaecologie.

Ook begeleiden de gynaecologen bevallingen van vrouwen met een medische indicatie en voeren ze gynaecologische en verloskundige operaties, o.a. keizersnedes, uit. Een patiënt wordt altijd door de eigen gynaecoloog gezien. 

Naast de gebruikelijke werkzaamheden is iedere gynaecoloog deskundig op een of meer aandachtsgebieden.

Gynaecologie werkt samen met:

Naast de gynaecologen werken er binnen het specialisme Gynaecologie en Verloskunde verloskunde artsen, arts-assistenten niet in opleiding, arts-assistenten in opleiding tot tropenarts en tweedelijnsverloskundigen en echoscopisten. Het IJsselland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, waar ook co-assistenten (studenten in opleiding tot basisarts) werken.