Hysterosalpingografie

Hystero-salpingo-grafie betekent: het zichtbaar maken van de baarmoederholte en eileiders door middel van een röntgenfoto met behulp van een jodiumhoudende contrastvloeistof.

Dit onderzoek vindt plaats in geval van een zwangerschapswens en bij controle na een Essurebehandeling (sterilisatie). De hysterosalpingografie kan ook worden gepland bij verdenking op een vormafwijking van de baarmoeder.

Het onderzoek

Nadat de gynaecoloog heeft uitgelegd wat hij/zij gaat doen, neemt u in de onderzoekkamer plaats op de röntgentafel. De gynaecoloog brengt een speculum (eendenbek) in en brengt dan via de baarmoedermond een dunne katheter in de baarmoeder in. Hierdoor kan een kleine hoeveelheid contrastmiddel in de baarmoeder worden ingebracht.

  • Bij zwangerschapswens

Vaak worden er 2 of 3 foto's gemaakt: bijvoorbeeld één foto na vulling van de baarmoederholte en eileiders en een tweede foto nadat het contrast via de eileiders in de buikholte is gekomen. Om de verspreiding van de constrastvloeistof goed te kunnen beoordelen, is soms een zogenaamde restfoto nodig.

  • Na Essure-behandeling (na 3 maanden)

De gynaecoloog bekijkt de positie van de Essure-veertjes en controleert of de constrastvloeistof zich niet verder verspreidt dan de baarmoederholte.

Uitslag en controle

Tijdens het onderzoek hoort u al een voorlopige uitslag van de gynaecoloog. Bij de eerstvolgende poliklinische controle (of telefonische afspraak) zal uw vaste gynaecoloog de definitieve uitslag en het verdere beleid met u bespreken.