Wat is Hysteroscopie?

Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. De binnenkant van de baarmoeder wordt bekeken met een kijkbuis (hysteroscoop). Dit instrument wordt via de schede ingebracht.

De hysteroscoop is een dunne holle buis waar een lichtbundel doorheen gaat. Om de binnenkant van de baarmoeder zichtbaar te maken, brengt de gynaecoloog tijdens de hysteroscopie vloeistof naar binnen. Vaak sluit men de hysteroscoop aan op een camera. Het beeld is dan op een televisiescherm te zien en u kunt (in overleg) zelf ook meekijken.
Er is sprake van diagnostische hysteroscopie en therapeutische hysteroscopie.

Diagnostische hysteroscopie

Bij een diagnostische hysteroscopie zijn kleine ingrepen mogelijk, zoals het verwijderen van een poliepje of een spiraaltje waarvan de touwtjes niet meer zichtbaar zijn.
Een diagnostische hysteroscopie wordt uitgevoerd op de polikliniek of op een operatiekamer. Het onderzoek gebeurt soms zonder verdoving en soms onder plaatselijke verdoving. Ook kan algehele narcose of een ruggenprik worden gegeven; u wordt dan voor één dag in het ziekenhuis opgenomen (dagopname).

Waarom een diagnostische hysteroscopie?
Er zijn verschillende redenen voor de diagnostische hysteroscopie:

 • Abnormaal bloedverlies tijdens of tussen de menstruaties.
 • Ernstige menstruatiepijn.
 • Bloedverlies langer dan een jaar na de laatste menstruatie.
 • Het uitblijven van de menstruatie na een curretage.
 • Verminderde vruchtbaarheid.
 • Herhaalde vroeggeboorten of miskramen.
 • Afwijkende bevindingen bij echoscopisch of ander onderzoek van de baarmoederholte.

Therapeutische hysteroscopie

Bij een therapeutische hysteroscopie wordt niet alleen gekeken, maar wordt ook een behandeling uitgevoerd. Daarom worden er via de hysteriscoop niet alleen vloeistof, maar ook instrumenten in de baarmoederholte gebracht, zoals tangetjes, schaartjes of kleine lisjes die electrisch verhit worden.

Wanneer wordt een therapeutische hysteroscopie geadviseerd?
Er zijn een aantal redenen voor een therapeutische hysteroscopie . De kleinere ingrepen kunnen meestal in dagbehandeling plaatsvinden; voor de grotere is soms langere opname noodzakelijk.

Kleine operaties:

 • Verwijderen van een poliep of een klein gesteeld myoom (vleesboom).
 • Opheffen van geringe verklevingen in de baarmoederholte (syndroom van Asherman).
 • Verwijderen van een spiraal (IUD) waarvan het touwtje niet te vinden is.

Grote operaties:

 • Verwijderen van myomen.
 • Het verwijderen van een tussenschot (septum) in de baarmoeder.
 • Opheffen van ernstige verklevingen in de baarmoederholte (syndroom van Asherman).
 • Het verwijderen van grotere poliepen.
 • Behandelingen van het baarmoederslijmvlies.

Patiëntenfolders in de Folder WebApp: