Hepatitis Behandelcentrum

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden ‘hepar’ (lever) en ‘itis’ (ontsteking).

Er zijn verschillende soorten hepatitis, omdat een ontsteking van de lever verschillende oorzaken kan hebben. Hieronder worden hepatitis B en C verder uitgewerkt omdat hiervoor behandeling vaak noodzakelijk is. 

Via de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) vormt het IJsselland Ziekenhuis in samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland een gecertificeerd Hepatitis Behandelcentrum. Een behandelcentrum wordt gecertificeerd op grond van de aanwezigheid van uitgebreide expertise op het gebied van chronische virale hepatitis.