De voorbereidingsruimte

In deze ruimte bereiden gespecialiseerde verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers u voor op de operatie.

Allereerst sluiten we u aan op de bewaking (hartbewaking, bloeddruk en zuurstof). Als u nog geen infuus heeft, plaatsen we dit hier ook.

Ook maakt u hier kennis met de anesthesioloog die u gaat verdoven. Dit is vaak niet dezelfde anesthesioloog die u tijdens het voorbereidingsgesprek heeft gezien. De anesthesioloog stelt u ook nog een aantal vragen en u kunt hem of haar ook vragen stellen. Ook de arts die u opereert komt bij u langs.

Als u aan een specifieke kant van uw lichaam wordt geopereerd, markeren we dit hier ook met een stift. Als u verdoofd wordt met een ruggenprik (spinaal) of plaatselijke verdoving, doen we dit ook in de voorbereidingsruimte. Hoe lang u in deze ruimte verblijft, is afhankelijk van de operatie, de manier van verdoven en de voortgang op de operatiekamer.