Voor de sedatie

Voorafgaand aan de sedatie komt u eerst op de polikliniek. Hier vult de sedationist samen met u een vragenlijst in, om uw gezondheid in kaart te brengen. Zodat we het roesje veilig kunnen toedienen. Soms doen we ook nog aanvullend onderzoek, zoals een hartfilmpje of bloedonderzoek.

Hierna bespreken we met u wat u van de sedatie kunt verwachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van nuchter zijn en het gebruik van thuis medicatie. Ook voeren we een kort lichamelijk onderzoek uit.

Nuchter zijn

De sedatie kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Dit betekent dat u niet mag eten en niet mag drinken en vanaf 12 uur voor het onderzoek niet mag roken. Als u niet nuchter bent, kan er tijdens het onderzoek maaginhoud in uw longen terechtkomen. Het is daarom van het grootste belang dat u de instructies hieronder precies opvolgt. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan het voor uw veiligheid nodig zijn om het onderzoek uit te stellen.

Bij nuchter zijn hanteren we de 6-2 regel. Dit houdt het volgende in:

 • U mag tot 6 uur vóór de operatie normaal vast voedsel eten en normaal drinken.
 • U mag tot 2 uur vóór de operatie heldere vloeistoffen.

Heldere vloeistof is onder andere: water, thee, zwarte koffie, aanmaaklimonade, appelsap, sportdrank, dubbelfris, maar géén melkproducten.

Overige voorbereidingen

 • De meeste medicatie die u thuis gebruikt kunt op de dag van de sedatie gewoon innemen, bijvoorbeeld voor hoge bloeddruk, voor uw hart of voor uw longen. Eventuele aanpassingen aan uw thuismedicatie bespreken we tijdens het polibezoek met u.
 • U kunt gerust uw tanden poetsen of een klein slokje water nemen om uw medicijnen in te nemen.
 • Heeft u last van een gestoorde maagontlediging en/of zuurbranden, dan gelden er andere regels met betrekking tot nuchter zijn. Laat ons dit weten.
 • Mochten er iets veranderd zijn in uw gezondheid tussen uw afspraak op de polikliniek en het onderzoek, laat ons dit dan eveneens weten.

Sieraden, make-up en overige zaken

 • U moet uw horloge en sieraden afdoen.
 • Neem geen waardevolle spullen mee.
 • Het is verstandig bril of contactlenzen veilig op te bergen.
 • Een hoorapparaat kunt u zo lang mogelijk in houden.
 • Verwijder make-up en nagellak.