De internisten en hun aandachtsgebieden

Internisten werken altijd in teamverband binnen de muren van een ziekenhuis. Binnen het team onderscheidt men zich onderling door middel van specifieke belangstelling voor één of meer van de aandachtsgebieden van de interne geneeskunde.

Juist omdat het vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen (aandachtsgebieden). Internisten noemen zich daarom ook wel endocrionoloog, hematoloog, intensivist, oncoloog of vasculair geneeskundige.
Binnen de vakgroep Interne geneeskunde van het IJsselland Ziekenhuis zijn zeven internisten werkzaam.

drs. R.A. Alwani Internist-endocrinoloog

Drs. R.A. Alwani is sinds 1 juni 2009 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis als algemeen internist met als aandachtsgebied endocrinologie. Na het afronden van zijn opleiding tot internist endocrinoloog is hij gedurende 1 jaar werkzaam geweest in het Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde/Endocrinologie. 
Hij is opgeleid tot internist in het Erasmus MC en in het Ikazia Ziekenhuis, beide te Rotterdam. Aansluitend heeft hij de opleiding voor het aandachtsgebied endocrinologie gedaan in het Erasmus MC. 
Drs. Alwani verricht promotie onderzoek op de afdeling endocrinologie van het Erasmus MC. Onderwerp van het onderzoek is de ziekte van Cushing (een hormoonproducerende hersentumor). 

dr. E.L.E. de Bruijne Internist-vasculair geneeskundige

Dr. E.L.E. de Bruijne is sinds 1 juli 2011 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis als algemeen internist met als aandachtsgebied vasculaire geneeskunde. Van 2005-2011 was hij werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk.
Hij is opgeleid tot internist in het Ikazia ziekenhuis en het Erasmus MC, beide te Rotterdam en internist sinds 2004. Daarna heeft hij de opleiding voor het aandachtsgebied vasculaire geneeskunde in het Erasmus MC afgerond in 2005. 
Dr. de Bruijne is gepromoveerd in 2011 aan het Erasmus MC. Hij heeft onderzoek gedaan met betrekking tot hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. De titel van zijn proefschrift is 'Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor in Venous and Arterial Thrombosis'. 

dr. D.F.S. Kehrer Internist-oncoloog

Dr. D.F.S. Kehrer is sinds medio 2001 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis als algemeen internist met als aandachtsgebied oncologie. Daarvoor was hij als oncoloog werkzaam van 1998-2001 in de Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam.
De geneeskundestudie vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is opgeleid tot internist in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en internist sinds 1998. Daarna registreerde hij zich voor het aandachtsgebied oncologie in het Erasmus MC, locatie Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam in 2000. 
Dr. Kehrer is gepromoveerd in 2001 aan de Universiteit van Rotterdam op Farmacologische modulatie van topoisomerase I remmers met als proefschrift: 'Pharmacologic Modulation of Topoisomerase I Inhibitors'.

dr. N.D. Niemeijer Internist-endocrinoloog

Dr. N.D. Niemeijer is sinds januari 2015 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis als algemeen internist met als aandachtsgebied endocrinologie. Zij is opgeleid tot internist in het Amphia ziekenhuis te Breda en het Erasmus MC te Rotterdam. Aansluitend heeft zij de opleiding voor het aandachtsgebied endocrinologie gedaan in het LUMC te Leiden. Deze heeft zij in januari 2014 afgerond. 

Dr. N.D. Niemeijer is gepromoveerd bij de afdeling endocrinologie van het LUMC. Zij heeft klinisch onderzoek gedaan naar patiënten met een zeldzame genetische mutatie die aanleiding geeft tot tumoren in het hoofd-hals gebied en in de bijnieren.

drs. R.A. Reuters Internist-intensivist

Drs. R.A. Reuters is sinds 1 juli 2005 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis als algemeen internist met als aandachtsgebied intensive care
Hij is opgeleid tot internist in het Erasmus MC te Rotterdam en in het IJsselland Ziekenhuis en internist sinds 2004. Daarna heeft hij de opleiding voor het aandachtsgebied intensive care in het UMCU te Utrecht gedaan, deze heeft hij afgerond in 2005.

dr. R.F.J. Schop Internist-hematoloog

Dr. R.F.J. Schop is sinds 1 januari 2010 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis als algemeen internist met als aandachtsgebied hematologie
Hij is opgeleid tot internist in het Erasmus MC en in het Havenziekenhuis, beide te Rotterdam en internist sinds 2008. Daarna heeft hij de opleiding tot hematoloog in het Erasmus MC gedaan en afgerond in 2009. 
Dr. Schop is gepromoveerd in 2008 aan het Erasmus MC op onderzoek naar genetische afwijkingen bij de bloedziekte Waldenström macroglobulinemie. De titel van zijn proefschrift is: 'Studies on the Genetic Characterization of Waldenström Macrogloblinemia.

drs. M.A. Verkade Internist-intensivist

Drs. M.A.Verkade is sinds 1 februari 2012 werkzaam in het IJsselland Ziekenhuis als algemeen internist met als aandachtsgebied intensive care. Hij is opgeleid tot internist in het Erasmus MC en in het Sint Franciscus Gasthuis, beide gelokaliseerd te Rotterdam. De opleiding tot intensivist werd in het Erasmus MC gevolgd. Per 1 januari 2012 is hij geregistreerd als internist en als intensivist. Aanvullend volgde een registratie voor het aandachtsgebied acute geneeskunde per 1 januari 2013.