Aandachtsgebieden nader toegelicht

Juist omdat het vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden.

Internisten werken altijd in teamverband binnen de muren van een ziekenhuis. In het team onderscheiden zij zich onderling door een specifieke belangstelling voor een of meer van de aandachtsgebieden van de interne geneeskunde.
Ze staan hieronder genoemd.

Endocrinologie

Endocrinologie is het vakgebied van de geneeskunde, dat zich bezig houdt met de chemische boodschappers van het lichaam, de hormonen, en de stofwisseling. 
Een endocrinoloog onderzoekt en begeleidt patiënten met complexe hormoon aandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes mellitus, schildklierafwijkingen, metabole botziekten, hypofyse en bijnierproblemen, groei en geslachtsklieraandoeningen, vetstofwisselings- en voedingsproblemen, en (aangeboren) stofwisselingsstoornissen. 

Hematologie

Het aandachtsgebied hematologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van ziekten van het bloed, van de bloedvormende en lymfatische weefsels en van stoornissen in de hemostase (bloedstolling). 

Goed- en kwaadaardig 
De hematoloog behandelt kwaadaardige ziekten van het bloed en beenmerg zoals acute en chronische leukemieen en de ziekte van Kahler alsmede alle vormen van lymfklierkanker (Non-Hodgkin lymfoom en ziekte van Hodgkin). 
De hematoloog onderzoekt en behandelt ook goedaardige bloedziekten zoals bloedarmoede, te weinig of te veel bloedplaatjes, of ijzerstapelingsziekte (hemochromatose). Daarnaast kan de oorzaak van een verhoogde bloedingsneiging of juist van trombose onderzocht worden.

Meer informatie 
Meer informatie over de behandeling van kanker is te vinden op de website van de KWF Kankerbestrijding en www.hematologie.nl

Intensive care

Intensive care is het vakgebied van de geneeskunde, dat zich bezighoudt met de ernstig zieke patiënt die intensieve bewaking en ondersteuning van vitale functies nodig heeft. Vitale functies zijn die lichaamsfuncties die nodig zijn om in leven te blijven. Een intensivist is hoofdbehandelaar op de afdeling Intensive Care (vaak afgekort tot IC). Op de IC worden patiënten intensief bewaakt met behulp van diverse apparatuur. Daarnaast kunnen vitale functies ondersteund of soms zelfs helemaal overgenomen worden. Veel voorkomend is ondersteuning van de bloedsomloop, ondersteuning van de ademhaling (beademen) en (tijdelijke) overname van de nierfunctie. Een intensivist is speciaal opgeleid om deze vormen van behandeling te kunnen doen.

Medische oncologie

Interne geneeskunde is één van de specialismen die nauw betrokken is bij de behandeling van kanker. Informatie over de behandeling en zorg voor mensen met kanker in het IJsselland Ziekenhuis vindt u bij oncologie.

Vasculaire geneeskunde

Vasculaire geneeskunde is het deelspecialisme binnen de Interne Geneeskunde, dat zich bezighoudt met de ontstaanswijze, preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten: o.a. hypertensie (verhoogde bloeddruk), atherosclerose (aderverkalking), diabetes mellitus, stoornissen in de cholestrol- en lipidenhuishouding, bloedstolling, trombose en vaat(wand)ziekten.

Samen met een speciaal geschoolde vasculair verpleegkundige worden patiënten op één ochtend uitgebreid gescreend op vasculaire risicofactoren om daarna aan de hand van de gevonden resultaten een risicoprofiel en een behandelplan op te stellen.

De behandeling bestaat uit persoonlijk advies, ondersteuning bij leefstijlaanpassingen (voeding, beweging, roken en overgewicht) en indien nodig voorschrijven van medicatie.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere specialisten die hart- en vaatziekten behandelen. Het is een raakvlak van interne geneeskunde met onder andere cardiologie, dermatologie, gynaecologie, longziekten, neurologie, oogheelkunde, radiologie en vaatchirurgie.