Afspraak maken

Als u belt voor uw eerste afspraak kunt u aangeven welke arts en welke locatie uw voorkeur heeft. De polikliniekmedewerkster vraagt u welke klachten u heeft.

Hierdoor wordt het mogelijk om direct afspraken te maken voor aanvullende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld audiometrie.

Telefoonnummers

Een eerste afspraak

We vragen u het volgende mee te nemen bij uw eerste polikliniekbezoek:

  • De verwijsbrief van uw huisarts (tenzij deze al door uw huisarts is opgestuurd) of de verwijsbrief van uw behandelend medisch specialist (indien deze u heeft doorverwezen naar de polikliniek KNO).
  • Een actueel medicijnoverzicht. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek.
  • Eventueel uw gehoorapparaat/audiogram.

Aanmelden in het ziekenhuis

U meldt zich in de centrale hal met een geldig paspoort of ID bij een aanmeldzuil. De persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en vervolgens krijgt u een ticket met daarop vermeld het routenummer naar de poli. Het kan zijn dat aanvullende informatie nodig is (dat is zichtbaar op het scherm). Dan dient u zich te melden bij de receptie (rode ronde balie in de centrale hal). 
Meer informatie over aanmelden bij de aanmeldzuil.

Spoedafspraak

Als er een reden is dat u met spoed naar de KNO-arts moet, wordt de afspraak gemaakt door uw huisarts of door de specialist die u verwijst naar de KNO-arts.

Een vervolgafspraak

Direct na uw gesprek met de KNO-arts maakt de polikliniekassistente met u de verdere afspraken voor aanvullende onderzoeken of behandeling en controle, tenzij u niet meer terug hoeft te komen bij de KNO-arts.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij u om tijdig contact op te nemen met de polikliniek.