Stemspreekuur (foniatrisch spreekuur)

Wat is een stemspreekuur?

Een stemspreekuur, ook wel foniatrisch spreekuur genoemd, is een spreekuur waarbij de stem en de stembanden worden onderzocht: er wordt naar geluisterd en naar gekeken. Tijdens dit spreekuur werken de KNO-arts, mevrouw R. el Seady, en de logopedist, mevrouw M. Oosterbaan, nauw samen.
Het foniatrisch spreekuur vindt wekelijks plaats op woensdagmiddag.

Wanneer wordt u naar dit spreekuur verwezen?

  • als de huisarts u verwijst naar het foniatrisch spreekuur en/of uw logopediste
  • bij klachten over de kwaliteit van de stem tijdens het spreken/zingen en/of bij slik-/ keelklachten
  • wanneer geen duidelijke afwijkingen aan de stembanden worden gevonden bij oriënterend onderzoek door de KNO-arts
  • wanneer wel afwijkingen zijn gezien, maar waarbij niet duidelijk is of dit logopedisch dan wel chirurgisch moet worden behandeld
  • wanneer na logopedische behandeling geen stemverbetering wordt gezien.

Wie zijn op het stemspreekuur aanwezig?

De KNO-arts, de logopedist en een assistente. Soms is ook een co-assistent aanwezig.
Uw eigen logopedist of zangpedagoog is altijd welkom om met u mee te komen naar het spreekuur.

Wat gebeurt er tijdens het stemspreekuur?

Het stemspreekuur duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Anamnese en observatie:
De KNO-arts en logopedist stellen u vragen over uw klacht(en) en gezondheid. Tijdens dit gesprek observeren zij uw stem en hoe u uw stem gebruikt. Daarna stellen zij u zonodig ook aanvullende vragen. Soms zullen zij u vragen om uw stem op een bepaalde manier te laten horen (bijvoorbeeld: harder, zachter, zingen) en krijgen zij een eerste indruk over de spanning van uw halsspieren.

KNO-onderzoek:
De KNO-arts zal uw keel, neus en oren onderzoeken en daarna met een speciale kijker, met vergroting, naar de stembanden kijken. Op de kijker wordt een camera aangesloten waarmee het beeld op het computerscherm wordt getoond. Deze beelden worden opgeslagen zodat de behandelaar het beeld van voor en na de behandeling kan vergelijken.

Uw stembanden worden tijdens het onderzoek ook onderzocht met behulp van een zogenaamde stroboscoop. Een stroboscoop zendt lichtflitsjes uit via de kijker, waarmee naar de stembanden wordt gekeken. De trillingen en bewegingen van de stembanden worden zo vertraagd zichtbaar gemaakt. Op deze manier kunnen afwijkingen aan de stembanden worden gevonden die anders onzichtbaar zijn.

De uitslag van het onderzoek

Na het maken van de opnames bekijken en bespreken we samen met u de resultaten van het onderzoek.
Vervolgens gaat een brief naar uw huisarts waarin de uitslag van het onderzoek en het advies staan. Indien van toepassing dan gaat deze brief ook naar uw behandelend logopedist, verwijzend KNO-arts en zangpedagoog.

Kosten

Zowel de zorg door de KNO-arts als door de logopedist vallen onder de basisverzekering. De beide declaraties zullen eerst worden verrekend met uw verplichte eigen bijdrage.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: