Cosmetische neuscorrecties (operaties aan de neus)

Een neuscorrectie (rhinoplastiek) is een cosmetische operatie aan de neus, waarbij de vorm en de grootte van de neus worden veranderd.

De neusvleugels kunnen worden versmald, de neusrug kan rechter worden gemaakt, een scheve neus kan worden rechtgezet en de neustip kan worden verbeterd.

Als er ook problemen zijn met de doorgankelijkheid van de neus, doordat mogelijk het neustussenschot scheef staat, kan ook het neustussenschot worden rechtgezet.

Voorafgaand aan de operatie worden digitale foto's van uw neus gemaakt. Aan de hand van deze foto's worden uw wensen voor de neuscorrectie besproken en kijkt de KNO-arts wat mogelijk is.

De secretaresse zal een machtiging aanvragen voor het uitvoeren van deze ingreep. Echter, niet elke verzekering vergoedt deze behandeling. Het is daarom raadzaam om, indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding en toch de operatie wenst, contact op te nemen met de financiële administratie van het IJsselland Ziekenhuis voor het opvragen van de actuele kosten van deze ingreep.
Het telefoonnummer is (010) 258 5831/5289.