Clonidine test

De Clonidine test is een groeihormoontest. 
Dit hormoon is belangrijk voor de groei van het kind en wordt gemaakt door de hypofyse (een klier in de hersenen).

Door het geven van Clonidine wordt de hypofyse gestimuleerd om het groeihormoon aan te maken. Zo kan er door de test vastgesteld worden of de hypofyse voldoende groeihormoon produceert.

Uw kind moet nuchter zijn. Dat betekent dat het dus na middernacht niets meer mag eten of drinken. Ook tijdens de test mag uw kind niets eten of drinken, omdat de spijsvertering de hoeveelheid groeihormoon in het bloed kan beïnvloeden.

Na het inbrengen van het infuus en de eerste bloedafname moet er een tabletje worden geslikt (Clonidine). Omdat uw kind hier slaperig van wordt, is er vanaf nu bedrust. De verpleegkundige neemt vervolgens om het half uur wat bloed af en meet de bloeddruk (deze kan wat lager worden).

Als alle bloedafnames zijn gedaan (na 30, 60, 90,120 en 150 minuten) en uw kind weer goed wakker is, wordt het infuus verwijderd en kunt u samen met uw kind weer naar huis.

Er zijn geen complicaties verbonden aan deze test.

Bij kinderen die beginnend in de pubertijd zijn kan de arts besluiten om van tevoren (thuis) medicatie toe te dienen ter voorbereiding op de test.
U ontvangt hier aparte informatie over.