GnRH test

Door deze test wordt bepaald of er sprake is van een normale puberteitsontwikkeling. Er wordt gekeken of de stof GnRH de hypofyse (een klier in de hersenen) stimuleert om de hormonen LH en FSH aan te maken. Deze hormonen stimuleren de geslachtsklieren tot het maken van geslachtshormonen.

Voor en tijdens deze test mag uw kind gewoon alles eten en drinken en heeft het geen bedrust.

Na het inbrengen van het infuus wordt er in totaal 3 keer bloed afgenomen. Na de eerste bloedafname wordt GnRH toegediend via het infuus. Tijdens het inspuiten van de GnRH kan uw kind wat duizelig of misselijk worden of een warm gevoel krijgen. Dit is na enkele minuten over.

Na 30 en 60 minuten wordt nogmaals bloed afgenomen uit het infuus. Na de laatste bloedafname wordt het infuus verwijderd en mag uw kind weer naar huis.

Er zijn geen complicaties verbonden aan deze test.