Neo-keurmerk voor goede zorg aan te vroeg geboren kinderen

Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg voor te vroeg geboren kinderen vanuit het perspectief van de ouders wordt gegeven. 

Rol van ouders

Naast specifieke medische begeleiding hebben prematuren vooral hun ouders nodig. Daarom kunnen ouders in het IJsselland Ziekenhuis dag en nacht bij hun baby zijn. Zo kunnen zij een band opbouwen en snel in hun ouderrol groeien. Ouders van te vroeg geboren kinderen worden nauw betrokken bij de behandeling en zorg. De dagelijkse visite vindt dan ook samen met hen plaats. Samen met ouders wordt gekeken welke zorg het meest aansluit bij de behoefte van patiëntjes en hun gezin. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor vervroegd ontslag met sondevoeding thuis, waardoor de te vroeg geboren baby het ziekenhuis twee tot drie weken eerder kan verlaten. Ouders leren zelf hoe zij hun kind sondevoeding kunnen geven en worden hierbij thuis begeleid.

Nazorg

Ook op het gebied van nazorg voldoet het IJsselland Ziekenhuis goed. De kinderartsen zien prematuren samen met de kinderfysiotherapeute terug op een speciale Neo-nazorgpoli.