Kindergeneeskunde

Bij de kinderartsen op de polikliniek kindergeneeskunde kunt u terecht met al uw vragen over aandoeningen bij kinderen.

Op maandagmiddag is er een speciaal spreekuur, PicoBelly, voor kinderen met plas- en poepproblemen en langdurig bestaande buikpijn (dokter Rietveld, dokter Koop en dokter Leebeek).

Op woensdagmiddag is er een speciaal spreekuur, de kinder-longpolikliniek voor kinderen met astma en andere luchtwegproblemen (dokter Wiggers, dokter Hanekamp, kinderlongverpleegkundige Connie Nieuwland en kinderfysiotherapeut Patricia Hoogerwerf).

Voor kinderen met ADHD bestaat een nauwe samenwerking met AlleskITs waar kinderen met ADHD en gedragsproblemen kunnen worden gezien. AlleskITs heeft meerdere locaties, waaronder de locatie in Nesselande. Kinderarts mw. Koop is hier 1 dagdeel per week werkzaam, samen met een team van andere kinderartsen en gedragsdeskundigen. Voor het maken van een afspraak dient u een verwijzing te hebben van de huisarts, een medisch specialist of het wijkteam, en dient u telefonisch contact op te nemen met AlleskITs via telefoonnummer 010 258 5703.

Op de polikliniek wordt ook een pedagogisch spreekuur gehouden. De kinderarts kan u hiernaar doorverwijzen wanneer u een onrustige baby (huilbaby) heeft of een baby of peuter met slaaproblemen en/of eetproblemen.  Daarnaast is er het spreekuur neonatologie. Dit spreekuur richt zich op het monitoren - en waar nodig bijsturen - van de gezondheid en de ontwikkeling van jonge kinderen tot de leeftijd van 1 jaar. Doelgroep van dit speciale spreekuur zijn te vroeg geboren baby's (zwangerschapsduur < 35 weken), 'te klein' geboren kinderen en kinderen die problemen hebben ondervonden rond de geboorte. Op de polikliniek wordt ook spreekuur gehouden door de lactatiekundige, wanneer er zorgen zijn bij het geven van borstvoeding.

Op woensdagmiddag vindt een keer per 2 maanden een coeliakiespreekuur plaats op buitenpolikliniek Nesselande. Dit spreekuur wordt verzorgd door dokter Rietveld. Tijdens een bezoek aan het coeliakiespreekuur wordt aan alle aspecten van coeliakie aandacht gegeven; de kinderarts en kinderdiëtist werken hierbij nauw samen.

De kinderafdeling

Hier vindt u meer informatie over de kinderafdeling.