Dagonderzoekcentrum

De arts heeft op de polikliniek het aanvullend onderzoek met u besproken en een dagopname in het dagonderzoekcentrum geadviseerd.

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u dan mag verwachten.
Wij sturen u het programma daarom ook schriftelijk toe.

Bij onderzoek naar de oorzaken van vallen of geheugenachteruitgang wordt gewerkt volgens de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). 
Deze normen staan algemeen bekend als valpoli of geheugenpoli.

De valpoli is een samenwerking tussen de geriater, gespecialiseerd verpleegkundige, de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Soms worden ook andere hulpverleners ingeschakeld, zoals een diëtiste of een psycholoog.

De wachttijd voor een dagopname is 2 tot 3 weken.

De uitslagen

Een dagopname is vaak intensief en niet altijd zijn alle uitslagen direct bekend. Daarom plannen wij ongeveer een week na de dagopname een vervolgafspraak op de polikliniek met u voor het bespreken van de uitslagen.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: