Uw bezoek aan de mammapoli

Hoe ziet een bezoek aan de mammapoli eruit?

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Allereerst heeft u een gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist. In dit gesprek wordt gevraagd naar uw klachten, uw gezondheid, uw medische voorgeschiedenis en uw medicijngebruik. Hierna volgt lichamelijk onderzoek van uw borsten en lymfklieren in de oksels.

Direct aansluitend op dit bezoek gaat u naar de afdeling radiologie.
De onderzoeken die mogelijk kunnen plaatsvinden zijn:

  • een mammografie,
  • echografie,
  • een punctie of biopsie van de borst en/of oksel.

Een mammografie

Het maken van röntgenfoto’s van de borsten heet mammografie. Op deze borstfoto's zijn heel kleine veranderingen al te zien, soms zelfs als ze nog niet eens voelbaar zijn. Bij een mammografie worden altijd foto's van beide borsten en in twee richtingen gemaakt. Soms wordt nog een aparte foto gemaakt van de plaats van de aandoening.

Tijdens het maken van de foto wordt de borst plat gedrukt. Dit is vaak gevoelig, maar alleen op deze manier is het mogelijk een scherpe afbeelding van het borstweefsel te krijgen. Afhankelijk van de uitslag van de röntgenfoto's beslist de radioloog of aanvullend een echo nodig is.
In totaal duurt het onderzoek ongeveer 20 minuten.

Een echografie

Bij echografie wordt met behulp van geluidsgolven een afbeelding van de borsten en/of oksel gemaakt. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar.
Echografie geeft informatie over de verschillende weefsels in de borst. Zo kan bijvoorbeeld een cyste onderscheiden worden van een andersoortige knobbel.

Vooral bij jonge vrouwen kan een echo goede aanvullende informatie geven op de mammogram. Het borstklierweefsel heeft dan nog een dichte structuur, waardoor de mammografie soms moeilijk te beoordelen is.
Het onderzoek is meestal pijnloos en duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Een punctie of biopsie van de borst en/of oksel

Op basis van de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, de mammografie en/of echografie wordt bepaald of weefselonderzoek nodig is. Dit kan door middel van een punctie of een biopsie.

Bij een punctie worden weefselcellen en/of vocht met een dunne naald uit de borst of oksel opgezogen en onder de microscoop onderzocht. Dit onderzoek geeft meer informatie over de aard van de afwijking en of het om een goedaardige of een kwaadaardige afwijking gaat.

Bij een biopsie wordt met behulp van een holle naald een afwijkend stukje weefsel weggenomen. Dit wordt onder de microscoop onderzocht om de aard van het weefsel te bepalen.

Soms echter is de afwijking in uw borst niet voelbaar of zichtbaar op de echobeelden. Dit is onder andere vaak het geval bij patiënten die via het bevolkingsonderzoek zijn doorverwezen met zogenaamde kalkspatjes (microcalcificaties). Deze ‘kalkspatjes’ zijn alleen op de röntgenbeelden zichtbaar. Dan moet eerst de plaats van de afwijking worden opgezocht met behulp van röntgenopnamen om het biopt te kunnen nemen. Dit heet een stereotactische biopsie.
Voor dit onderzoek wordt vaak een aparte afspraak voor u gepland.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: