Behandelingen

De behandelingen bij de medisch psycholoog zijn het in het algemeen kortdurend en met name gericht op bestrijding van klachten of problemen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een intensievere vorm van behandeling te volgen.

Bij een intensievere vorm van behandeling is de behandeling vooral gericht is op het vergroten van het zelfinzicht en het veranderen van gedrag of leefstijl. De behandeling vindt individueel plaats. Met een zorgvuldige intake nemen we eerst de tijd om samen met u de klachten en het ontstaan hiervan in kaart te brengen. Aan de hand hiervan bespreken we samen met u een plan van aanpak en de best passende behandeling, waarbij de samenwerking tussen patiënt en hulpverlener centraal staat. In principe bieden wij de volgende behandelingen:

Kortdurende behandeling bij volwassenen en ouderen

Kortdurende behandeling is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid door klachten te doorgronden en het leren aanpassen van gedrag en gewoonten. Hierdoor krijgt u in een korte tijd meer controle over de klachten, het eigen gedrag en denken, waardoor uw welzijn verbetert.

Psychotherapie

Psychotherapie is gericht op het verminderen of opheffen van psychische klachten en problemen zodat u er zo min mogelijk last van ondervindt. Door de behandeling wordt u geholpen om lastige situaties of problemen anders te zien en aan te pakken. Tevens wordt er hulp geboden bij het verwerken van nare en/of traumatische ervaringen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is op zowel de manier van denken en interpreteren, als op het gedrag (manier van doen en laten) gericht. In het cognitieve deel pakken we irreële gedachten aan met oefeningen en huiswerkopdrachten. Om zo een meer realistische denkwijze te verkrijgen. Binnen het gedragsgerichte deel brengen we het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dat voorkomt in kaart. Vervolgens vervangen we dit gedrag door oefeningen door nieuw, beter passend gedrag.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en is eind 90er jaren ontwikkeld door Shapiro. Ondertussen is de procedure uitgebreid onderzocht en aangepast. EMDR wordt met name gebruikt bij de behandeling van de post traumatische stress stoornis (PTSS), maar is ook effectief gebleken bij diverse andere angstklachten.

Bij EMDR vindt net als bij de overige behandelingsmethoden voor angstklachten ook exposure plaats, maar de procedure er om heen is dusdanig opgezet dat de bijbehorende emoties sneller uitdoven.
De procedure is op basis van het laatste wetenschappelijk onderzoek door ons aangepast voor het gebruik via Skype.

Behandeling via videobellen

Voor cliënten die niet naar onze praktijk kunnen komen, kan behandeling ook plaats vinden via internet. Hierbij maken we gebruik van van videobellen of email. In principe zijn de hier boven beschreven behandelingen, inclusief EMDR hiervoor beschikbaar. Een voorwaarde is wel dat u beschikt over een voldoende snelle internet verbinding en een plaats waar u voldoende rust en privacy hebt om de gesprekken te kunnen voeren.