Oncologieafdeling

Het belangrijkste deel van de zorg wordt gegeven op de oncologie-afdeling. Deze afdeling bestaat uit een verpleegafdeling en een dagbehandeling oncologie.

Verpleegafdeling oncologie

Op de verpleegafdeling worden patiënten onderzocht, behandeld en begeleid door een team van verschillende hulpverleners. Dit team bestaat uit specialisten, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, diëtetiek, fysiotherapie, geestelijke verzorging, een psycholoog en maatschappelijk werk. Samen voeren zij regelmatig overleg om ervoor te zorgen dat de zorg op elkaar wordt afgestemd. Dit gebeurt in een multidisciplinair overleg.

De verpleegafdeling bevindt zich op de A-vleugel, 2e verdieping (afdeling A2-M), en is bereikbaar via telefoonnummer (010) 258 5482.

Dagbehandeling oncologie

Op de dagbehandeling krijgen patiënten verschillende vormen van chemotherapie en immunotherapie toegediend voor diverse vormen van kanker. Ook krijgen patiënten hier bloedtransfusies, ontvangen ze medicatie via een infuus en voert de verpleegkundig specialist kleine medische verrichtingen, zoals ascitisdrainage, uit.

Dagbehandeling oncologie

De afdeling voor dagbehandeling en klinische chemotherapie bevindt zich op de B-vleugel, 1e verdieping.
De afdeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 - 16.30 uur via telefoonnummer (010) 258 5484.