Hairy Cell Leukemie

Hairy cell leukemie is een zelfzame vorm van Non Hodgkin lymfoom, waarbij er iets mis gaat in de b-lymfocyten (een bepaald soort witte bloedcellen).

Deze B-lymfocyten spelen een belangrijke rol in het afweersysteem. Bij hairy cell leukemie hopen de B-lymfocyten zich op in het beenmerg en de milt.

Wanneer je de afwijkende B-lymfocyten bekijkt onder de microscoop is te zien dat deze cellen aan de buitenkant dunne uitlopers (‘haren’) hebben.

Uw specialist kan u meer informatie geven over hairy cell leukemie.