Twee methodes voor het plaatsen van een nieuwe heup

Wanneer u samen met de arts tot de conclusie bent gekomen dat het noodzakelijk is om een nieuwe heup te plaatsen dan komt een volgende keuze in beeld:
welke operatie past het beste bij u?

Een heupprothese (nieuwe heup) kan via verschillende manieren worden geplaatst. Dit heeft te maken met de plaats waar de orthopedisch chirurg de snede zet en via welke weg de heup wordt benaderd.
De prothese kan via de zijkant, via de achterzijde (bilzijde) of via de voorzijde van de heup (ook wel anterieure benadering genoemd) worden geplaatst.

Alle drie methodes van plaatsing zijn volkomen veilig maar ze hebben elk hun eigen specifieke voor- en nadelen. Wel is inmiddels bekend dat een benadering via de zijkant minder goede resultaten geeft dan een behandeling via de achterkant of via de voorkant. Deze behandeling heeft daarom meestal niet de voorkeur.

Veel patiënten geven aan dat zij voorkeur hebben voor een operatie via de voorzijde van de heup; daarom vinden wij het belangrijk dat we ook deze methode aan onze patiënten kunnen aanbieden. Twee van de zes orthopedisch chirurgen beheersen de techniek en sinds april 2022 worden patiënten ook via de voorzijde geopereerd.

Binnen het IJsselland blijven we de verschillende benaderingen zorgvuldig met elkaar vergelijken en naast elkaar uitvoeren. De orthopedisch chirurg bepaalt altijd samen met de patiënt wat in zijn of haar specifieke situatie de allerbeste behandeling is.