Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie (POPA)

Op de Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie (POPA) wordt uw gezondheid gekeurd voordat u geopereerd mag worden.

Als u na overleg met uw behandelend arts heeft besloten tot een operatie, dan krijgt u een afspraak op de Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie. De operatie zal plaatsvinden onder plaatselijke of algehele verdoving (anesthesie). Afspraken over verdoving en pijnbestrijding tijdens uw operatie maakt u in het gesprek met de anesthesioloog. Deze schat in welke risico’s aan uw operatie zijn verbonden en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt.

Afspraak informatie

In overleg met uw specialist wordt u geopereerd. Voordat de specialist u mag opereren moet eerst uw gezondheid gekeurd worden op de Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie. De assistente van uw specialist, maakt in overleg met u een afspraak op deze polikliniek.

Heeft u vragen over uw afspraak of wilt u uw afspraak wijzigen? De Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie is van maandag tot en met vrijdag van 08.15-16.45 uur telefonisch bereikbaar op tel. (010) 258 5907. U vindt de polikliniek Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie op de begane grond van het ziekenhuis, route 82.