Ruggenprik (spinaal)

Deze vorm van verdoving is geschikt voor operaties onder het niveau van de navel.

De ruggenprik geven we meestal op de voorbereidingskamer van het operatiecomplex, soms op de operatiekamer. De anesthesioloog brengt het medicijn in via een injectie laag in de rug. U merkt dat eerst uw benen warm, zwaar en gevoelloos worden. Later is ook de rest van uw onderlichaam verdoofd. Afhankelijk van het toegediende verdovingsmiddel duurt de verdoving een tot zes uur.

Bij een spinale verdoving mag u uw kunstgebit, bril en/ of gehoorapparaat in- of ophouden.

  • U bent gedurende de verdoving aangesloten op de bewakingsapparatuur en het anesthesieteam controleert uw gezondheidstoestand voortdurend.
  • U ziet niets van de operatie, ook niet als u wakker blijft tijdens de ingreep. Het operatiegebied dekken we af met steriele doeken. Bij sommige kijkoperaties kunt u, als u wilt, meekijken naar de camerabeelden op een scherm.
  • Gedurende de hele operatie blijft de anesthesiemedewerker of anesthesioloog bij u. We laten u dus nooit alleen.

Terug op de afdeling

  • Soms kunt u enkele dagen rugpijn hebben. Dit is onschuldig en kan te maken hebben met de ligging op de operatietafel of als gevolg van een blauwe plek op de plaats van de prik. Deze rugpijn verdwijnt vanzelf.
  • Het plassen gaat moeilijker dan normaal, omdat door de ruggenprik ook de blaas verdoofd is. Als de blaas te vol raakt, kunnen we uw blaas na de operatie leeg maken met een slangetje (katheter).
  • Na een ruggenprik kan heel soms hoofdpijn optreden. Meestal verdwijnt deze hoofdpijn binnen een week vanzelf. Zijn de hoofdpijnklachten erg hevig, neem dan contact op met de polikliniek anesthesiologie.

Sedatie (roesje)

Sedatie betekent ‘verlaging van het bewustzijn’. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunnen we u, bij operaties waarbij u verdoofd bent door een ruggenprik, een roesje geven. U maakt de operatie minder bewust mee en bent meer ontspannen. Het blijft mogelijk om u tijdens de operatie te wekken.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u voor uw operatie nuchter bent. Hier gelden regels voor, voor volwassenen en kinderen.

Nuchter zijn (volwassenen en kinderen)