Spoedeisende Hulp IJsselland Ziekenhuis ontvangt Smiley

De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft de Spoedeisende Hulp in juni 2018 een Smiley toegekend.

De Spoedeisende Hulp heeft van de vereniging Kind en Ziekenhuis op 21 juni 2018 een bronzen Smiley ontvangen. Een Smiley wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen en benadering. 

Het ontvangen van de Smiley betekent dat de Spoedeisende Hulp voldoet aan alle criteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis stelt.  

Criteria voor deze smiley

De criteria waaraan de Spoedeisende Hulp voldoet zijn (onder andere):

  • De Spoedeisende Hulp is gevestigd in een ziekenhuis dat beschikt over een kinderafdeling.
  • Eén of meer behandelkamers zijn speciaal ingericht voor het kind.
  • Er worden - naast medische interventies - andere maatregelen genomen om pijn, ongemak en angst te voorkomen en/of te verlichten.
  • Het kind en de ouder(s) krijgen informatie over hoe om te gaan met het letsel en/of de ziekte van het kind en de gevolgen daarvan.
  • Het kind en de ouder(s) worden met respect behandeld en de privacy wordt gewaarborgd.
  • Het kind verblijft in een veilige omgeving.
  • Het kind worden zo snel mogelijk beoordeeld; korte wachttijd.
  • Er is sprake van optimale samenwerking tussen en binnen de verschillende afdelingen waarbij structureel overleg plaatsvindt.
  • Ouder(s) mogen altijd aanwezig zijn bij hun kind, ook bij medisch verpleegkundige handelingen.
  • De beslissingen van het kind en de ouder(s) over de verzorging worden gerespecteerd.