Goed om te weten...

Bij een bezoek aan de SEH vragen we uw aandacht voor onderstaande zaken.

MRSA-bacterie

Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis óf heeft u spoedeisende hulp ontvangen in het buitenland? Komt u beroepshalve in contact met levende varkens of vleeskalveren óf woont u op een bedrijf waar u in contact komt met levende varkens of vleeskalveren?
Zo ja, meldt dit bij de balie, de verpleegkundige of uw behandelaar.

Eten en drinken

Wij vragen u met ons te overleggen als u tijdens het wachten iets wilt gaan eten of drinken. Voor een aantal onderzoeken of behandelingen moet u namelijk nuchter blijven.

Opleidingsziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis is voor een aantal medische specialismen een opleidingsziekenhuis. Hierdoor kan het voorkomen dat u door een aantal verschillende artsen (in opleiding) gezien wordt. Tevens werken er naast de gediplomeerde SEH-verpleegkundigen ook verpleegkundigen die in opleiding zijn voor het SEH-diploma.

Kinderzorg

Het IJsselland Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten en van kinderen in het bijzonder. Daarom vragen we onze medewerkers hier goed op te letten. Door dit beleid hopen wij moeilijke situaties thuis of in de woonomgeving te signaleren. Daardoor kunnen kinderen en ouders op tijd worden geholpen.

Bij het inschrijven aan de balie wordt bij kinderen tot 16 jaar een folder uitgereikt waarin het beleid kinderzorg nader wordt toegelicht.

De mensen van de ambulance

Op de website "De mensen van de ambulance" staan filmpjes met tips en info van ambulanceprofessionals om u voor te lichten over de ambulancezorg. Wat moet je bijvoorbeeld doen, of kun je beter laten, als je te maken krjigt met ambulancezorg?

Wanneer u niet tevreden bent:

Wanneer u niet tevreden bent, of wanneer er problemen of klachten zijn, dan vragen wij u om dit s.v.p. te bespreken met de arts en/of de verpleegkundige die u behandelt.
Indien dit nodig is, dan kunt u naar de leidinggevende vragen.

Mocht dit niet kunnen of voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u voor bemiddeling terecht bij de klachtenfunctionaris van het IJsselland Ziekemhuis.