Urologie

Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met problemen van de urinewegen van de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man.

De vakgroep bestaat uit drie enthousiaste urologen en een basisarts (die werkt onder supervisie van een uroloog), een team van verpleegkundigen, doktersassistenten en medewerkers van het secretariaat. U kunt bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van alle urologische problemen.

De urologen van het IJselland ziekenhuis leiden ook urologen op. Dit kan betekenen dat u tijdens uw bezoek op de polikliniek of op de operatie kamer uw uroloog ziet samen met een uroloog in opleiding. De uroloog in opleiding voert soms (delen) van een ingreep onder directe supervisie uit. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat dit dan weten aan uw uroloog.

Afspraak maken

Via uw huisarts of behandelend specialist wordt u naar het urologisch spreekuur doorverwezen. De urologen houden dagelijks spreekuur van 08.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de polikliniek Urologie op tel. (010) 258 5980.

U kunt ook een afspraak maken voor het urologisch spreekuur in polikliniek Nesselande of in polikliniek Krimpen. Naast de poliklinische controles kunnen ook hier vrijwel alle urologische onderzoeken (o.a. uroflowmetrie, blaasonderzoek, prostaatonderzoek) en kleine poliklinische verrichtingen (zoals een sterilisatie en een besnijdenis) worden uitgevoerd.

Polikliniek urologie

Wij streven er naar om onderzoeken in één of twee poliklinische bezoeken te voltooien. Vooral mensen met veel klachten kunnen altijd op zeer korte termijn terecht. Tijdens het maken van een afspraak kunt u aangeven wat uw klachten zijn. Dan zorgen wij ervoor dat u snel wordt gezien zodat we de benodigde onderzoeken voor u kunnen regelen. We vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk door dezelfde uroloog wordt gezien. Indien u geopereerd moet worden, zal vaak uw eigen uroloog de geplande operatie kunnen uitvoeren.

We verzoeken u op uw poliklinische afspraak de verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen en eventueel ook uw actuele medicijnlijst.

Wachttijden

U vindt hier de wachttijden voor een afspraak op de polikliniek Urologie in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Rotterdam Nesselande. Hier staan ook de wachttijden voor een circumcisie, een prostaatoperatie en voor een sterilisatie bij de man vermeld.