Behandeling niercelcarcinoom

De behandeling van het niercelcarcinoom is meestal chirurgisch, zeker als er geen uitzaaiingen zijn vastgesteld. Tegenwoordig wordt het niercelcarcinoom in een vroeg stadium ontdekt (geen uitzaaiingen of een grote tumor die doorgroeit naar omliggende organen), zodat met een operatie genezing kan worden bereikt.

Bij een kleine tumor op een gunstige plek kan een niersparende operatie worden verricht. Hierbij wordt slechts een deel van de nier waar de tumor zich bevindt, verwijderd. Als de tumor groot is of zich op een ongunstige plek bevindt, moet de gehele nier worden verwijderd. Deze ingreep noemen we een 'radicale nefrectomie'. De nier met het omliggende vetweefsel wordt in zijn geheel verwijderd.

Individuele behandeling

Als op de CT-scan naast de niertumor ook uitzaaiingen zijn vastgesteld, is de behandeling individueel bepaald. Na bespreking in onze 'oncologische werkgroep' (hierin zijn naast de uroloog ook een oncoloog en een radiotherapeut van de Daniel den Hoek kliniek aanwezig) zal een 'op maat' behandeling voor iedere patiënt worden gekozen.