Chemotherapie

Chemotherapie wordt gegeven als er al uitzaaiingen zijn opgetreden. Met chemotherapie zal het ziekteproces alleen maar kunnen worden afgeremd. Na een aantal kuren wordt röntgenonderzoek gedaan om naar het effect van de behandeling te kijken.

Een deel van de patiënten heeft zo'n goede reactie op de chemotherapie, dat in een later stadium alsnog een cystectomie kan worden uitgevoerd.

Chemotherapie tast naast kankercellen ook gezonde cellen aan. Daardoor kunnen bijwerkingen optreden. De bijwerkingen kunnen per chemokuur verschillen. De oncoloog en oncologieverpleegkundige kunnen hierover specifieke uitleg geven.