Plaspatroon in beeld

Om uw plaspatroon in beeld te brengen of als er wordt getwijfeld of uw plasklachten worden veroorzaakt door uw prostaat, zal verder onderzoek worden afgesproken.

U kunt zelf makkelijk uw plaspatroon in beeld brengen. U zult hiervoor op twee willekeurige dagen bij moeten houden wat u drinkt, wanneer u naar het toilet gaat en hoeveel u elke keer plast. Dit kunt u invullen in het 'plasdagboek'.
Onderaan deze pagina vindt u de link naar het Plasdagboek.

Daarnaast vult u een vragenlijst in over uw plasklachten. Per plasklacht kunt u invullen hoe vaak u last ervaart (IPSS = Internationaal Prostaat Symptomen Score).
Download de vragenlijst 'IPSS'.

Afspraak op de polikliniek

Neem beide lijsten ingevuld mee op uw eerste polikliniekbezoek. Tijdens dit bezoek wordt uw urine nagekeken en wordt bekeken of u uw blaas volledig leegplast. Met deze onderzoeken kan een eerste indruk van uw plasklachten gemaakt worden. Hierdoor kan al tijdens het eerste polikliniekbezoek met een behandeling, vaak met medicijnen, worden gestart.

Om de oorzaak van uw plasklachten te kunnen bepalen, kunnen de onderstaande onderzoeken worden uitgevoerd.

Uroflowmetrie

Door het plassen op een speciaal toilet kan de kracht/het patroon van de straal worden gemeten. Hiermee kan worden gekeken of patiënten plasklachten hebben door de prostaat of door een vernauwing in de plasbuis.
Voor dit onderzoek moet u met een volle blaas op de polikliniek komen.

Cystoscopie (inwendig blaasonderzoek)

Indien nodig zal ook een cystoscopie worden uitgevoerd. Met dit onderzoek kan de blaas inwendig worden beoordeeld en worden andere afwijkingen uitgesloten.